Průběh vyšetření u psychotestů

Garantujeme vám rychlé a profesionální dopravně-psychologické vyšetření pro řidiče v Praze, při kterém vycházíme z našich dlouhodobých zkušeností. Vyšetření zabere přibližně 2-3 hodiny a zpravidla se skládá ze tří částí:

 • Rozhovor a vyplnění dotazníku.
 • Testování osobnosti.
 • Výkonnostní testy.

Novinka

Garantujeme psychologické vyšetření plně v souladu s nejnovějšími předpisy, které jsou platné od 20.2.2016, tj. nabytím zákona č. 48/2016 Sb., kterým je novelizován zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů a také zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nyní musí židiči donést následující dokumenty:

Během psychologického vyšetření v Praze řidič absolvujete několik psychodiagnostických testů, které zjistí jeho předpoklady k řízení motorových vozidel. Zjišťuje se například pozornost, reakční čas, osobnostní vlastnosti apod. Výsledky testů respektují věková specifika. Před každým testem budete mít možnost si několik úloh z psychologických testů pro řidiče vyzkoušet ve formě zácviku a až po něm se pustíte do testu „na ostro“.

Dopravně psychologické vyšetření se zpravidla skládá ze dvou základních částí: části osobnostní (dotazníky a rozhovor) a části výkonové (zjišťování pozornosti, paměti, reakčního času apod.).

Na co se při psychologickém vyšetření řidičů můžete těšit?

 • Vyšetření trvá přibližně 2-3 hodiny
 • Výsledky se dozvíte ihned po testu.
 • Cena - psychotesty u nás již od 2 000,- Kč!
 • Příjemné prostředí a přátelské jednání.
 • Profesionální přístup.
 • Odpovíme na vaše dotazy.

Jak se na psychologické testy řidičů v Praze připravit?

Rozhodně není třeba podléhat žádnému stresu. Ideální je, pokud během dopravně-psychologického vyšetření budete jako řidič v dobré psychické a fyzické kondici. Před testy si dopřejte odpočinek a vyhněte se konzumaci alkoholu.

Co k dopravně-psychologickému vyšetření potřebujete?

 • Občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti.
 • Řidičský průkaz, pokud vám nebyl odebrán.
 • Kompenzační pomůcky, jako jsou brýle, naslouchadla apod.
 • Výpis z evidenční karty řidiče, který vydává odbor dopravy.

Kde výpis z evidenční karty řidiče dostanete?

Pražští řidiči tento výpis dostanou na Dopravním oddělení, Business Centre Vyšehrad, 4. patro. Otevřeno je od pondělí do čtvrtka od 7:00 do 19:00 hodin, v pátek 7:00 - 11:00. Na informacích dostanete krátkou žádost a počkáte, až na vás přijde řada. Výpis se vydává na počkání s poplatkem 15 Kč za stránku.

Jak se na psychotesty řidičů v Praze přihlásit?

Kontaktujte nás telefonem na číslo 607 46 51 46 nebo e-mailem na . Vybereme nejbližší možný termín, který vám bude vyhovovat.